เลือกหน้า

การเรียกเก็บเงิน

ความรับผิดชอบทางการเงิน

แผนสุขภาพของคุณอาจจำเป็นต้องให้ copayment / หัก / coinsurance จะทำโดยคุณสำหรับการให้บริการที่คุณได้รับ. คุณต้องจ่าย copays, deductibles, coinsurance, หรือบริการเป็นชุดที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยแผนประกันของคุณ. สำหรับการชี้แจงค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีศักยภาพออกมาจากกระเป๋าของโปรดติดต่อแผนของคุณ.

ก่อนการอนุมัติและ Pre-Certification

ถ้าแผนสุขภาพของคุณต้องก่อนการรับรองหรือได้รับการอนุมัติก่อน, ให้แน่ใจว่าได้แจ้งให้แผนของคุณ. โดยการอนุมัติของแผน, คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายออกจากกระเป๋า. คำถามเกี่ยวกับการเยือนประกันภัยหรือการทดสอบของคุณควรจะนำไปยังผู้ให้บริการประกันภัยของคุณ.

ผู้ป่วยท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลการประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการชำระเงิน.

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประกันทางการแพทย์ของคุณหรือการเรียกเก็บเงินผู้ป่วย, โปรดโทรหาเราที่ 518-292-6000

ชำระเงินผ่านทางไปรษณีย์

จดหมายชำระเงินของคุณ:
ทุน Associates โรคหัวใจ
ป ณ .. กล่อง #28813
นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10087-8813

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางโทรศัพท์

โทร: 518- 292-6000

ชำระเงินออนไลน์

ไปกระดาษฟรี!
จ่ายบิลออนไลน์ของคุณ ปลอดภัยโดยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต.