Fakturering

Ekonomiskt ansvar

Din hälsoplan kan kräva att du gör en sambetalning / självrisk / samförsäkring för de tjänster du fått. Du måste betala kopiorna, självrisker, samförsäkring, eller icke-täckta tjänster enligt din försäkringsplan. Kontakta din plan för att klargöra dessa potentiella egna kostnader.

Förgodkännande och förcertifiering

Om din hälsoplan kräver pre-certifiering eller förhandsgodkännande, var noga med att meddela din plan. Utan din plan godkännande, du kan ha en egen kostnad. Försäkringsfrågor om ditt besök eller testning ska riktas till ditt försäkringsbolag.

Alla patienter som inte har lämnat in försäkringsinformation är ansvariga för betalningen.

Om du har frågor om din sjukförsäkring eller patientfakturering, Vänligen ring oss på 518-292-6000

Betala via post

Skicka din betalning till:
Capital Cardiology Associates
P.O.. Låda #28813
New York, NY 10087-8813

Betala med kreditkort per telefon

Ring upp:

Betala med kreditkort per telefon

Holly - 518- 641- 6518
Nancy – 518-641-6534
Devika – 518-641-6517

Betala online

Gå pappersfritt!
Betala din faktura online säkert med betalkort eller kreditkort.