Billing

Tanggungjawab kewangan

pelan kesihatan anda mungkin memerlukan bahawa copayment / ditolak / insurans bersama dibuat oleh anda untuk perkhidmatan yang anda terima. Anda mesti membayar copays, deductible, insurans bersama, atau perkhidmatan sebagai set tidak dilindungi oleh pelan insurans anda. Untuk mendapatkan penjelasan daripada potensi perbelanjaan out-of-poket memudahkan hubungan pelan anda.

Pra-Kelulusan Dan pra-Sijil

Jika pelan kesihatan anda memerlukan pra-sijil atau pra-kelulusan, Pastikan anda memberitahu rancangan anda. Tanpa kelulusan pelan anda, anda mungkin mempunyai perbelanjaan out-of-poket. soalan Insurance mengenai lawatan atau ujian anda harus ditujukan kepada pengangkut insurans anda.

Mana-mana pesakit yang masih belum menyerahkan maklumat insurans akan bertanggungjawab untuk pembayaran.

Jika anda mempunyai soalan mengenai insurans perubatan anda atau bil pesakit, sila hubungi kami di 518-292-6000

Bayar dengan Mail

Mail pembayaran anda kepada:
Capital Cardiology Associates
P.O.. Kotak #28813
New York, NY 10087-8813

Bayar dengan kad kredit melalui Telefon

Online Pay

Pergi kertas bebas!
Membayar bil dalam talian anda selamat dengan debit atau kad kredit.