Elektroniska patientjournaler

Teknologi förändrar allt

Vår värld har radikalt transformerats av digital teknik — smartphones, tabletter, och webbaktiverade enheter har förvandlat vårt dagliga liv och hur vi kommunicerar. Medicin är ett informationsrikt företag. Ett större och mer sömlöst informationsflöde inom en digital sjukvårdsinfrastruktur, skapad av elektroniska hälsoregister (Ehrs), omfattar och utnyttjar digital framsteg och kan förändra hur vård levereras och kompenseras. Med EHR: er, information är tillgänglig när och var den behövs.

Capital Cardiology Associates har framgångsrikt uppnått “Meningsfull användning” som anges av den federala regeringen genom att ha ett toppmodern elektroniskt hälsopost kallat skrivningar. Genom eScribe, Vi kan elektroniskt skicka receptförfrågningar till alla apotek, både detaljhandel och postorder.

Patientportalen för Capital Cardiology Associates är en säker portal som tillåter dig, som patient, tillgång till medicinska register inklusive mediciner, labbresultat, och medicinsk historia — uppkopplad. Om du är intresserad av att registrera dig på Patientportalen, Klicka här för att ladda ner policyformuläret att skriva ut och återvända vid nästa besök.

Our Electronic Health Records allow your physician to have up-to-date health information 24/7. Vi är också anslutna till de flesta sjukhus i huvudstadsdelen där information kan delas.