По-малко поща, По-малко отпадъци

Отидете без хартия

Технология променя всичко. Capital Cardiology Associates с гордост предлага на нашите пациенти опции без хартия: онлайн плащане на сметки и достъп до електронни медицински записи.