Внезапен сърдечен арест (SCA) може да доведе до смърт само за минути след събитието, ако жертвата не получи незабавна медицинска помощ или помощ. SCA често се бърка с инфаркт, тъй като те споделят сърдечна връзка поради незабавното начало, което може да удари без предупреждение.

повече информация