COVID не е първият вирус, който представя краткосрочно или дългосрочно увреждане на сърдечния мускул или съдовата система. въпреки това, уникален е с това как влияе на хората. “COVID е толкова странен вирус, тъй като наистина представлява съзвездие от симптоми, като всеки човек има напълно различна подгрупа.”

повече информация