Bevisen har fäste för år; Det finns band mellan din mentala hälsa och din hjärthälsa. “PTSD och ångest har en negativ ombyggnad effekt på hjärnan som påverkar kroppen,” säger Dr. Connor Healey, en styrelse-certifierad kardiolog med Capital Cardiology Associates.

läs mer