เลือกหน้า

วิธีหัวใจธิการ

การศึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจจาก Capital Associates
หัวใจเป็นอวัยวะของกล้ามเนื้อที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย. มันอยู่ในตำแหน่งหลังปอด, ไปทางด้านซ้ายของหน้าอกเล็กน้อย. หัวใจของคุณใหญ่กว่าขนาดของกำปั้นเล็กน้อย. มาตรวจสอบโครงสร้างของหัวใจและเรียนรู้ว่าเลือดเคลื่อนที่ผ่านอวัยวะที่ซับซ้อนนี้อย่างไร.