โดย ดร. Heather Stahura, เอ็มดี, FACC, จอห์น บัลเมอร์, และอเล็กซ่า เนโร, ผู้สมัคร PharmD 2023 สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมโดยการเพิ่มการเชื่อมต่อ, ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อและสื่อสารได้ง่ายขึ้น, โดยไม่คำนึงถึงระยะทางทางภูมิศาสตร์. สื่อสังคม...

อ่านเพิ่มเติม