เลือกหน้า

เตรียมสอบภาพวินิจฉัย

การศึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจจาก Capital Associates

โปรดดาวน์โหลดและทบทวนการเตรียมตัวก่อนสอบของคุณ. ผู้ป่วยทุกคนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้. การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้การสอบของคุณถูกเลื่อนออกไป.